Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδος 2014

Ναύπλιο 21-10-2014 αρ πρωτ 405

Στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 12 Οκτ 2014 ψήφισαν 144 συνάδελφοι. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκαν έγκυρα 134, άκυρα/λευκά 10. 

Η «Ιατρική Συμμαχία Αργολίδος» έλαβε 127 ψήφους και 10 έδρες και η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Ιατρών 7 ψήφους και 1 έδρα (μετά από κλήρωση λόγω ισοψηφίας στη Β/Γ κατανομή). 

Εκλέγονται κατά σειρά από την «Ιατρική Συμμαχία Αργολίδος» Κόκκινος Σπύρος (59), Κατσαρός Κων/νος (57), Δαραβέλια Αγγελική (42), Στεφανοπούλου Δήμητρα (42), Μούκας Γεώργιος (41), Κοκκινόπουλος Παντελής (36), Σαλεσιώτης Ιωάννης (34), Κωστάκης Προκόπης (31), Κουριώτης Εμμανουήλ (31), Κωνσταντινόπουλος Αγγελής (26) και από τη Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Ιατρών εκλέγεται ο Μπαβέλλας Βασίλειος (4). 

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρέθηκαν έγκυρα 133, άκυρα/λευκά 11. 

Η «Ιατρική Συμμαχία Αργολίδος» έλαβε 133 ψήφους και από το ψηφοδέλτιό της εκλέγονται Πρόεδρος: Βασιλόπουλος Βασίλειος Αντιπρόεδρος: Μπούρης Βασίλειος και 6 Μέλη: Κεραμιδάς Δημήτριος Μιχαήλ Ιωάννης Παναγιωτόπουλος Κων/νος Πογιατζής Κων/νος Τασιόπουλος Νικόλαος Χριστόπουλος Διονύσιος. 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή βρέθηκαν έγκυρα 126, άκυρα/λευκά 18. Η «Ιατρική Συμμαχία Αργολίδος» έλαβε 126 ψήφους και 3 έδρες. Εκλέγονται Καραμούντζος Κων/νος Κωτσόγιαννης Σταύρος Μπρούσαλης Θεόδωρος. 

Για το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο βρέθηκαν έγκυρα 134, άκυρα/λευκά 10. Η «Ιατρική Συμμαχία Αργολίδος» έλαβε 134 ψήφους και 4 έδρες. Εκλέγονται κατά σειρά από την «Ιατρική Συμμαχία Αργολίδος» Παναγιωτόπουλος Κων/νος (99) Πουλάς Ανδρέας (49) Σαλεσιώτης Ιωάννης (42) Μούκας Γεώργιος (42). 

Ο Πρόεδρος                          Η Γραμματεύς 

Κων/νος Παναγιωτόπουλος     Αγγελική Δαραβέλια

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου