Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών – factoring

Σε συνέχεια των έντονων πιέσεων και συναντήσεων των Προέδρων του Π.Ι.Σ και του ΙΣΑ με τον Υπουργό Υγείας, εξεδόθη η υπ΄ αριθμόν 2/76469/ΔΠΓΚ/2014 Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της οποίας ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών από 01.01.2012 και μετέπειτα.

Περαιτέρω, μετά από επικοινωνία του ΙΣΑ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, ενημερωθήκαμε ότι ξεκίνησε ήδη η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 2011 και προγενέστερα. Ως εκ τούτου καλούνται οι γιατροί, να μεταβούν στις ανακοινώσεις του e-dapy, στις εφαρμογές ληξιπρόθεσμα και εφόσον έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση να προβούν σε επικοινωνία με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, στις οποίες και υπάγονται.

Ειδικότερα πρέπει να σημειωθεί ότι οι γιατροί που τους οφείλονται ληξιπρόθεσμα του έτους 2011 από το ΤΑΠΟΤΕ, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αντίστοιχες υπηρεσίες που βρίσκονται στην οδό Αποστόλου Παύλου 12.

Τέλος θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι υπήρξε επικοινωνία του ΙΣΑ με την Πειραιώς FACTORING, στην οποία συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση αναφορικά με την διαδικασία αποπληρωμής του factoring, μετά και την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων από τον ΕΟΠΥΥ, στα πλαίσια βελτίωσης των όρων που είχαν συζητηθεί στο παρελθόν.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου