ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ «ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ»

Untitled1Με το Νόμο «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».υιοθετήθηκε στην χώρα μας  η Οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 38/2010.

Σε τέτοιες περιπτώσεις ρύθμισης ή άρσης ρύθμισης σε μία επαγγελματική ομάδα πρωτίστως θα πρέπει να πληρουντε οι αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και να διασφαλίζετε η άμεση, πλήρης και ποιοτική κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει την αναλυτική αναφορά σε όλα τα επαγγέλματα για τα οποία εφαρμόζεται η Οδηγία για τις Υπηρεσίες και να λαμβάνονται υπ’όψιν  οι ιδιαιτερότητες  της υφιστάμενης επαγγελματικής νομοθεσίας. Η οποιαδήποτε μεταρρύθμιση καλό θα ήταν να είναι απολύτως συγκεκριμένη και να έχει προηγηθεί διαδικασία «ακτινογράφησης» της νομοθεσίας ανά επάγγελμα και να έχει διεξαχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την όσο το δυνατό πιο ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς. Αυτό που βιώνουμε τώρα στον χώρο των γιατρών και κατ’ επέκταση στον χώρο της παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας είναι πρωτόγνωρο. Διαγνωστικά κέντρα, γιατροί όλων των κατηγοριών, αυτοαπασχολούμενοι, πανεπιστημιακοί κ.α , ,κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας για το αύριο που έχει δημιουργηθεί  τρέχουν ανά την Ελλάδα, σε κάθε δήμο και δημιουργούν δεύτερα και πολλές φορές και τρίτα παραρτήματα η ιατρεία ή εντάσωντε σε ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας κυρίως με την ελπίδα ότι θα  διασφαλίσουν μέρος του απολεσθέντος εισοδήματος τους.  Το γεγονός αυτό, δημιουργεί ένα τοπίο ασάφειας στην αγορά υπηρεσιών υγείας  με ότι αυτό συνεπάγεται για τους επαγγελματίες που εμπλέκονται, αλλά και τους πολίτες που είναι χρήστες των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα και το είδος των αλλαγών  στον χώρο της υγείας  αλλά και να αξιολογήσει , ποσοτικά και ποιοτικά, τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των ρυθμίσεων που πραγματοποιηθήκαν.

Θεωρώ ότι έστω και τώρα μετά από  την εμπειρία που αποκτήθηκε από τον τρόπο λειτουργίας της απελευθέρωσης του ιατρικού επαγγέλματος καλό θα ήταν ορισμένα πράγματα να μας απασχολήσουν και πάλι προκειμένου να αποκατασταθούν οι ανισορροπίες που δημιουργηθήκαν  και προκαλούν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην αγορά των υπηρεσιών υγείας και κατά μείζονα λόγο στο καθεστώς πρόσβασης και άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλλος Δ.Σ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Αντιπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων  στο ΠΙΣ

ΙΑΤΡΟΙ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου