ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΟΥ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΚΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου