Ανοικτό ερώτημα προς Υπουργό Υγείας, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ: «Γιατί δεν εφαρμόζετε το ΦΕΚ 64B/16.1.2014;»

Ανοικτό ερώτημα προς Υπουργό Υγείας, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ: «Γιατί δεν εφαρμόζετε  το ΦΕΚ 64B/16.1.2014;»

Πρόσφατα υπογράφτηκε υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ανωτέρω ΦΕΚ. Στο άρθρο 18,παρ.1 είναι γραμμένο το εξής: “ Ο προϋπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης για το σύνολο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβεί το εγκεκριμένο ποσό στο προϋπολογισμό του 2014. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ανά Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αναλογικά, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του. Η μηνιαία δαπάνη κάθε Φορέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο Προϋπολογισμό του και αντιστοιχεί στην φαρμακευτική περίθαλψη, από την οποία εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν ορούς, εμβόλια, παράγωγα αίματος, ταινίες σακχάρου, αναλώσιμα, καθώς και το ΕΚΑΣ και γενικότερα ότι δεν αφορά φαρμακευτικά σκευάσματα».

Ερωτήματα: Γιατί εντάξατε τα εμβόλια στο  -20%  και αναστατώσατε την παιδιατρική κοινότητα;;; Μήπως δεν ενημερώθηκε έγκαιρα η ΗΔΙΚΑ από κάποιους υπεύθυνους;

Δεν γίνεται  άλλα να λέει ο Υπουργός από τηλεοράσεως-σε πρωινή εκπομπή του Antenna στη χώρα της τηλεοπτικής δημοκρατίας- και την ίδια ώρα το κοντέρ του πλαφόν των Παιδιάτρων να τρέχει!

Κωνσταντίνος Καρύδης, Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Αθήνα, kkarydis@otenet.gr

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου