Ανακοίνωση προς τους Ιατρούς του ΕΟΠΥΥ: Συνάντηση του ΔΣ της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Παπαγεωργόπουλο | Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23/11/2012 και ώρα 11:00, προγραμματισμένη συνάντηση – διαβούλευση με τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ κ. Παπαγεωργόπουλο. Η συνάντηση έλαβε χώρα σε συναινετικό κλίμα και διάθεση συνεργασίας για την αντιμετώπιση των ποικίλων και οξέων προβλημάτων του κλάδου των συνεργαζομένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών (κλινικών και εργαστηριακών). Κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, στην συνάντηση επίσης συμμετείχαν οι κ.κ. Περδίκη (αρμόδια για τα οικονομικά θέματα του Οργανισμού) και Λεχουρίτης (αρμόδιος για θέματα συμβάσεων).

Στην συνάντηση εθίγησαν τα εξής θέματα και λάβαμε τις εξής απαντήσεις.

 

μέσω Ανακοίνωση προς τους Ιατρούς του ΕΟΠΥΥ: Συνάντηση του ΔΣ της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Παπαγεωργόπουλο | Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ).

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου