Αδυναμία δηλώνουν οι ιδιωτικές κλινικές για τη διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους

Αδυναμία δηλώνουν οι ιδιωτικές κλινικές για τη διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους

Την αδυναμία τους να εφαρμόσουν την υπουργκή απόφαση σχετικά με τη διάθεση των φαρμάκων για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών, δηλώνουν τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης ιδιωτικών Κλινικών με επιστολή τους προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.
Τα φάρμακα αυτά ως σήμερα χορηγούνται από τα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους, οι οποίοι τα προσκομίζουν για την πραγματοποίηση της θεραπείας τους. Με την υπουργική απόφαση προβλέπεται η χορήγηση των φαρμάκων υψηλού κόστους, από τα φαρμακεία των ιδιωτικών κλινικών άνω των 60 κλινών για τις ανάγκες θεραπείας που πραγματοποιείται εντός των κλινικών.
Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωιτκών Κλινικών αναφέρει στην επιστολή οτι «είναι αδύνατη η εφαρμογή της απόφασης αυτής από τα μέλη μας, λόγω του τεράστιου κόστους προμήθειας τους, σε συνδυασμό με την προπληρωμή που απαιτούν οι φαρμακευτικές εταιρείες και την μεγάλη καθυστέρηση αποπληρωμής μας από τον ΕΟΠΥΥ.
Για τους λόγους αυτούς και προς αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων στη θεραπεία ευαίσθητων κατηγοριών ασθενών, σας ζητούμε όπως αναθεωρήσετε την υπουργική απόφαση και η χορήγηση των φαρμάκων εξακολουθήσει να πραγματοποιείται όπως μέχρι σήμερα, άλλως, σας δηλώνουμε ότι είναι αδύνατο, το σύνολο των μελών μας, να συνεχίσουν την πραγματοποίηση τέτοιου είδους θεραπειών».

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου