Έως και 90 ώρες την εβδομάδα εργάζονται γιατροί του ΕΣΥ!

IATRONET. Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο παραπέμπεται η χώρα μας, καθώς ο χρόνος απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών είναι διπλάσιος σε σύγκριση με τα όσα προβλέπει η κοινοτική Οδηγία.

Πέρα από κάθε λογική ασφαλείας, διαμορφώνεται το ωράριο των νοσοκομειακών γιατρών.

Αν και το εβδομαδιαίο όριο απασχόλησης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 48 ώρες (με τις υπερωρίες) αρκετοί γιατροί στην Ελλάδα εργάζονται 64 έως 90 ώρες.

Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, καθώς – εκτός από τις χρονικές υπερβάσεις – καλούνται να εργαστούν χωρίς επαρκή διαλείμματα για ανάπαυση ή ύπνο.

Με αυτά τα δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή της χώρας μας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το χρόνο εργασίας των γιατρών που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα.

Η ‘Κομισιόν’ θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρή παράβαση της κοινοτικής οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, η οποία βάζει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ιατρών, αλλά και τους ασθενείς τους.

Οι γιατροί που βρίσκονται σε κατάσταση υπερκόπωσης, διατρέχουν τον κίνδυνο να κάνουν λάθη.
Καταγγελίες

Πολυάριθμες καταγγελίες γιατρών έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ζήτησε από την Ελλάδα να συμμορφώσει την εθνική νομοθεσία και την πρακτική των δημόσιων αρχών με τις διατάξεις της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας.

Προς το παρόν, δεν έχει συντελεστεί καμία πρόοδος προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης.

Η Οδηγία προβλέπει ότι το όριο εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες την εβδομάδα, κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερωριών.

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία ελάχιστη περίοδο συνεχούς ανάπαυσης 11 ωρών ημερησίως, και επιπλέον μία ελάχιστη περίοδο συνεχούς ανάπαυσης 24 ωρών την εβδομάδα.

Προβλέπεται κάποια ευελιξία όσον αφορά την αναβολή των ελάχιστων περιόδων ανάπαυσης για βάσιμους λόγους, αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος μπορεί να ανακτήσει λίγο αργότερα όλες τις ώρες ανάπαυσης που έχασε.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου