Ένα άλλο μοντέλο χρηματοδότησης του Συστήματος Υγείας

Γράφει: Βασιλική Αγγουρίδη – virus.com
Σε μια πρόταση για Εθνική Ασφάλιση Υγείας, μιας διαφορετικής προσέγγισης της χρηματοδότησης του Συστήματος Υγείας, αναφέρθηκε στη Διεθνή Διάσκεψη Health In Action, ο καθηγητής του Καποδιστριακού Λ. Λιαρόπουλος.
 
To 2011 οι συνολικές δαπάνες υγείας ανήλθαν σε 18 δισεκ. ευρώ. Από αυτά τα 6 δισεκ. αφορούν στην ιδιωτική δαπάνη, τι κατέβαλαν δηλαδή οι πολίτες από την τσέπη τους για ιατρικές υπηρεσίες («φακελάκια», συμμετοχή στη δαπάνη κλπ), ενώ τα 12 δισεκ. αφορούσαν στη δημόσια δαπάνη. Από τις τελευταίες τα 7 δισεκατομμύρια έδωσαν τα ταμεία και τα 5 δισεκατομ. το κράτος (μισθούς κοκ). Τα 7 δισεκατομμύρια των ταμείων επιμερίζονται σε 4 δισεκατομμύρια για εισφορές και 3 δισεκατ. η επιχορήγηση του κράτους. Είναι λοιπόν προφανές ότι αν προσθέσεις την ιδιωτική δαπάνη και το ποσό των εισφορών, που ουσιαστικά πρόκειται για κόστος που αναλαμβάνουν οι πολίτες, το σύνολο της δαπάνης των ιδιωτών, των πολιτών ανέρχεται σε 10 δισεκ. ευρώ. «Πληρώνουμε λοιπόν περισσότερα από το κράτος», τόνισε ο κ. Λιαρόπουλος.
 
Με δεδομένη και τη συνεχή μείωση της δυνατότητας των πολιτών να προσφέρουν, λόγω της κρίσης και της ανεργίας, ο κ. Λιαρόπουλος πρότεινε την εναλλακτική κάλυψη των ιατρoφαρμακευτικών υπηρεσιών, με απομάκρυνση από την καταβολή εισφορών και στροφή στην απευθείας άντληση πόρων από τη φορολογία.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου