Έκθεση του μικτού κλιμακίου ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης για ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ !!

Στην έκθεση του μικτού κλιμακίου ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης, που διενέργησε οικονομικό διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ μιας μόνο χρήσης, αυτής του 2012 & των συμβάσεων που έχουν συναφθεί από το 2004 έως το 2014 επισημαίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

Το πόρισμα είναι 202 σελίδες, αναλυτικό για τις ακολουθητέες διαδικασίες ή/και παραλήψεις τόσο από το προσωπικό, για το οποίο γίνονται προσωπικές αναφορές όσο και για τις διοικήσεις του Ταμείου 2004-2014.

Αναλυτικότερα, το πόρισμα καταλήγει σε 22 παρατηρήσεις σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου και των οικονομικών μεγεθών του και σε 22 παρατηρήσεις-συμπεράσματα για τις προμήθειες. Τέλος, παραπέμπει να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην Γεν. Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, στην Οικονομική Αστυνομία και στο εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας για τις δικές τους ενέργειες.

Βασίλης Σταθόπουλος 
Μέλος Δ.Ε. Τ.Σ.Α.Υ. & Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α.
Μέλος Δ.Σ. Ε.Ο.Ο. & Ο.Σ.Α.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου