Έκδοση νέας “θετικής λίστας” αποζημιούμενων φαρμάκων και ενσωμάτωση θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης της νέας θετικής λίστας αποζημιούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής και την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, που θα ισχύσει από τις  3-10-2013.
Στη θετική λίστα περιλαμβάνονται περισσότερα από 7.600 σκευάσματα  όλων των θεραπευτικών κατηγοριών,  όπως  και 1.223 σκευάσματα  νέων γενοσήμων που τιμολογήθηκαν με τα Δελτία Τιμών Ιουνίου και Αυγούστου 2013.


Στη νέα θετική λίστα δεν περιλαμβάνονται νέα “καινοτόμα” φάρμακα που τιμολογήθηκαν πρόσφατα, τα οποία θα αξιολογηθούν στη βάση των αιτήσεων τους και των απαιτήσεων του Νόμου στο αμέσως προσεχές  διάστημα από την αρμόδια Επιτροπή για την έκδοση συμπληρωματικού θετικού καταλόγου.
Επίσης, ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ τα πρώτα 19 θεραπευτικά πρωτόκολλα κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογράφησης, που αφορούν 5 διαφορετικές ομάδες ασθενειών (Δισλιπιδαιμία, Σακχαρώδη Διαβήτη, Οστεοπόρωση, Αρτηριακή Υπέρταση και  Νευρολογικές διαταραχές), τα φαρμακευτικά σκευάσματα των οποίων  αντιστοιχούν  στο 50% περίπου της συνολικής μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου